Du är här / Styleguide

X

Vattenmätning av spa

Ange dina spabadsdata nedan

1

/3

Ett eller flera fält är inte ifyllda.

Bestäm spabadsdata

Skriv in dina spabadsdata nedan

2

/3

Välj pH-värde

pH-värde:

HÖG OK LÅG

Välj Alkalinitet

Alkalinitet:

HÖG OK LÅG

Välj klorvärde

Klorvärde:

HÖG OK LÅG

Välj bromvärde

Bromvärde:

HÖG OK LÅG

Välj Active Oxygen

Active Oxygen:

HÖG OK LÅG

Resultat baserat på dina data

Dina resultat och våra råd för perfekt pH-värde, klorvärde och alkalinitet

3

/3

pH-värde

HÖG OK LÅG

Tillsätt ml SpaCare pH Down Granular

Tillsätt ml SpaCare pH Up Granular

Du behöver inte göra något.

spacare logo
spacare logo

Alkalinitet

HÖG OK LÅG

Tillsätt ml SpaCare Alka Down

Tillsätt ml SpaCare Alka Up

Du behöver inte göra något.

spacare logo
spacare logo

Klorvärde

HÖG OK LÅG

Tillsätt ml SpaCare MiniChlor

eller tillsätt SpaCare SunWac 9 tablett(er)

eller tillsätt SpaCare SunWac 12 tablett(er)

Du behöver inte göra något.

Ditt klorvärde är för högt - vänta till värdet når 3 mg/l innan du badar.

spacare logo
spacare logo

Bromvärde

HÖG OK LÅG

Tillsätt SpaCare Bromin Tabs till tabletthållare/doseringsrör och vänta tills bromvärdet är minst 2 mg/l innan du badar.

Du behöver inte göra något.

Ditt bromvärde är för högt - vänta tills värdet är under 6 innan du badar.

spacare logo
spacare logo

Active oxygen

HÖG OK LÅG

Tillsätt ml SpaCare Active Oxygen Granular (A)

Du behöver inte göra något.

Ditt värde är för högt - vänta tills värdet är under 8 innan du badar

spacare logo
spacare logo
Vänligen acceptera marketing cookies för att se denna video
Typography
Font: Gotham

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Colors
HEX:#263E64
VAR:$c_prim
HEX:#009FE3
VAR:$c_second
HEX:#013B78
VAR:$c_text1
HEX:#B0C1D3
VAR:$c_text2
HEX:#AFAFAF
VAR:$c_text3
Buttons
Default
class: button
Breakpoints
$bp_mobile:
580px;
$bp_mobilelandscape:
760px;
$bp_tablet:
960px;
$bp_tabletlandscape:
1160px;
$bp_laptop:
1280px;
$bp_desktop:
1920px;
Mixins
@mixin breakpoint($type)
Example: @include breakpoint(mobile)
@mixin break($breakpoint)
Example: @include break(600)
@mixin position($type, $top, $right, $bottom, $left)
Example: @include position(absolute, 0, 0)
@mixin background-opacity($color, $opacity: 0.3)
Example: @include background-opacity($c_prim, 0.2)
Helpers
.page_container
Adds width, max-width and margin: 0 auto
.object-fit
Add to the container of an img tag to emulate background cover and enable the JS fallback
$shadow
Default box shadow property (0 0 30px rgba(0,0,0,0.16))
$shadow-big
Big box shadow (0 0 6px 99px rgba(0,0,0,0.16))