Du är här / Handledning 4: Mitt vatten är grått eller grumligt

X

Vattenmätning av spa

Ange dina spabadsdata nedan

1

/3

Ett eller flera fält är inte ifyllda.

Bestäm spabadsdata

Skriv in dina spabadsdata nedan

2

/3

Välj pH-värde

pH-värde:

HÖG OK LÅG

Välj Alkalinitet

Alkalinitet:

HÖG OK LÅG

Välj klorvärde

Klorvärde:

HÖG OK LÅG

Välj bromvärde

Bromvärde:

HÖG OK LÅG

Välj Active Oxygen

Active Oxygen:

HÖG OK LÅG

Resultat baserat på dina data

Dina resultat och våra råd för perfekt pH-värde, klorvärde och alkalinitet

3

/3

pH-värde

HÖG OK LÅG

Tillsätt ml SpaCare pH Down Granular

Tillsätt ml SpaCare pH Up Granular

Du behöver inte göra något.

spacare logo
spacare logo

Alkalinitet

HÖG OK LÅG

Tillsätt ml SpaCare Alka Down

Tillsätt ml SpaCare Alka Up

Du behöver inte göra något.

spacare logo
spacare logo

Klorvärde

HÖG OK LÅG

Tillsätt ml SpaCare MiniChlor

eller tillsätt SpaCare SunWac 9 tablett(er)

eller tillsätt SpaCare SunWac 12 tablett(er)

Du behöver inte göra något.

Ditt klorvärde är för högt - vänta till värdet når 3 mg/l innan du badar.

spacare logo
spacare logo

Bromvärde

HÖG OK LÅG

Tillsätt SpaCare Bromin Tabs till tabletthållare/doseringsrör och vänta tills bromvärdet är minst 2 mg/l innan du badar.

Du behöver inte göra något.

Ditt bromvärde är för högt - vänta tills värdet är under 6 innan du badar.

spacare logo
spacare logo

Active oxygen

HÖG OK LÅG

Tillsätt ml SpaCare Active Oxygen Granular (A)

Du behöver inte göra något.

Ditt värde är för högt - vänta tills värdet är under 8 innan du badar

spacare logo
spacare logo
Vänligen acceptera marketing cookies för att se denna video

Handledning 4: Mitt vatten är grått eller grumligt

Det finns normalt tre orsaker till att vattnet i spabadet blir grått eller grumligt:

1. Otillräcklig filtrering
2. För högt pH-värde eller alkalinitet – att vattnet inte är i balans
3. För mycket organiskt material från de som badar – det vill säga felaktig oxidation

1. Otillräcklig filtrering:
– Rengör patronfiltret med SpaCare Filter Cleaner – gärna var eller varannan vecka om vattnet är grumligt. Om patronfiltret är smutsigt kan det inte filtrera vattnet tillräckligt, och då kan det snabbt uppstå problem med grått eller grumligt vatten.

– När filtret är rent, kan även de minsta partiklarna i vattnet avlägsnas genom att man tillsätter SpaCare Bright & Clear – tillsätt dock aldrig mer än 10 ml per 1.000 – 1.500 liter vatten.

– Det är viktigt att spabadets filtercykel är korrekt inställd! Blir vattnet grumligt eller grått ska filterpumpen vara igång flera timmar per dygn.

2. För högt pH-värde eller alkalinitet – vattnet är inte i balans:
– För att upptäcka om något är fel med pH-värdet eller alkaliniteten i spabadsvattnet måste du mäta dig fram. Mät alkaliniteten (TA) med en digital SmartTest eller med teststickor.

– Justera alkaliniteten så den når ett värde på 80–120 mg/l. Är alkaliniteten för låg används SpaCare Alka Up, och är den för hög används SpaCare Alka Down. Du kan med fördel använda spabadsräknaren.

– När du justerat alkaliniteten mäts pH-värdet med en digital SmartTest eller tablettestare. Skapa balans i vattnet genom att säkerställa att pH-värdet når ett värde på 7,0–7,4 med antingen SpaCare pH Up eller SpaCare pH Down.

Alkaliniteten visar mängden upplösta alkaliska salter i vattnet, t.ex. karbonater, bikarbonater och hydroxider. Alkaliniteten är vattnets pH-buffert – dvs. ju större buffert, desto större är vattnets motstånd mot ändringar av pH-värdet.

Se eventuellt handledning 3.

3. För mycket organiskt material från de som badar – felaktig oxidation:
Organiskt material från de som badar och från hudvårdsprodukter och liknande kommer att göra vattnet grått och grumligt, om inte ämnena kemiskt ”bränns bort” från vattnet.

1. Tillsätt tre SpaCare SunWac 12-tabletter (gäller för spabad med 1.000 – 1.500 liter vatten). Som alternativ kan du använda SpaCare MiniChlor (15 ml per 1.000 liter vatten).

2. Om du inte vill använda klor, kan du istället tillsätta två mått (2 x 15 ml) SpaCare SpaChock eller Active Oxygen Granular (A) per 1.000 liter vatten och låta pumparna vara igång i 20–30 minuter.

Om inget av de tre förslagen löser ditt problem, så ska vattnet bytas. Rengör först de dolda rörledningarna med SpaCare Biofilm Cleaner, och byt sedan vattnet.

Gör rätt från början med det nya vattnet. Se vår video om nytt spabad och byte av vatten.

logo

Tips: Kom ihåg, att när man tillsätter skötselmedel...

Kom ihåg, att när man tillsätter skötselmedel till spabadet, ska cirkulationspumpen (massagepumpen) vara igång, men luftinblåsningen (luftskruvarna på överkanten av spabadet) ska vara stängda.

Relaterade artiklar

Alla
Handledning 6: Vad är biofilm? Och varför luktar mitt spabad?

Det finns över 100 meter slangar och rör i ett modernt spabad. Om dessa inte rengörs regelbundet blir det svårt att undvika bakterier och smuts i rörs...

Handledning 9: Fritidshusrutiner – spabad utan tillsyn i 2–3 veckor

Du bör kontrollera vattenkvaliteten varje vecka. Men om du inte alltid är i närheten och därför inte kan mäta så ofta, bör du följa instruktionerna ne...

Handledning 2: Hur säkerställer jag att det inte finns bakterier i vattnet?...

Spabad är inte små simbassänger, utan helt speciella badanläggningar, där det ställs särskilda krav på hygien, drift och tillsyn. Den höga vattente...