Du är här / Handledning 7: Vita flagor i vattnet eller mjölkvitt vatten – varför?

X

Vattenmätning av spa

Ange dina spabadsdata nedan

1

/3

Ett eller flera fält är inte ifyllda.

Bestäm spabadsdata

Skriv in dina spabadsdata nedan

2

/3

Välj pH-värde

pH-värde:

HÖG OK LÅG

Välj Alkalinitet

Alkalinitet:

HÖG OK LÅG

Välj klorvärde

Klorvärde:

HÖG OK LÅG

Välj bromvärde

Bromvärde:

HÖG OK LÅG

Välj Active Oxygen

Active Oxygen:

HÖG OK LÅG

Resultat baserat på dina data

Dina resultat och våra råd för perfekt pH-värde, klorvärde och alkalinitet

3

/3

pH-värde

HÖG OK LÅG

Tillsätt ml SpaCare pH-Down Granular

Tillsätt ml SpaCare pH-Up Granular

Du behöver inte göra något.

spacare logo
spacare logo

Alkalinitet

HÖG OK LÅG

Tillsätt ml SpaCare Alka Down

Tillsätt ml SpaCare Alka Up

Du behöver inte göra något.

spacare logo
spacare logo

Klorvärde

HÖG OK LÅG

Tillsätt ml SpaCare MiniChlor

eller tillsätt SpaCare SunWac 9 tablett(er)

eller tillsätt SpaCare SunWac 12 tablett(er)

Du behöver inte göra något.

Ditt klorvärde är för högt - vänta till värdet når 3 mg/l innan du badar.

spacare logo
spacare logo

Bromvärde

HÖG OK LÅG

Tillsätt SpaCare Bromin Tabs till tabletthållare/doseringsrör och vänta tills bromvärdet är minst 2 mg/l innan du badar.

Du behöver inte göra något.

Ditt bromvärde är för högt - vänta tills värdet är under 6 innan du badar.

spacare logo
spacare logo

Active oxygen

HÖG OK LÅG

Tillsätt ml SpaCare Active Oxygen Granular (A)

Du behöver inte göra något.

Ditt värde är för högt - vänta tills värdet är under 8 innan du badar

spacare logo
spacare logo

Handledning 7: Vita flagor i vattnet eller mjölkvitt vatten – varför?

Det är helt naturligt att vatten innehåller kalk.

Kalk i vattnet kan dock medföra vita flagor, om pH-värdet i vattnet blir för högt (över 7,6)

När pH-värdet i vattnet är neutralt, är vattnet vackert och klart som på bild 1, medan vattnet på bild 3 är fyllt med vita flagor.

Har skadan redan skett, och det finns kalkutfällningar i vattnet, är det inte farligt – och de kan försvinna av sig själva vid kontinuerlig filtrering.

Sitter kalken på sidorna av karet och i rörledningar och dysor, kan du använda SpaCare Descaler för att rengöra dessa delarna av ditt spabad. Observera dock att du måste använda cirka 12,5 kg per 1 000 liter vatten.

OBS! Använder du SpaCare Descaler får det inte finnas klor i vattnet. Om de två produkterna blandas kan det utvecklas livsfarlig klorgas.

Om de vita flagorna inte är kalk, kan man ha använt olämpliga skötselmedel/kemikalier som innehåller för många olösliga ämnen. Du bör byta filterpatron om de vita partiklarna verkar vara cellulosa och kan komma från filterpatronen.

Se vår video om underhåll av ditt spabad.

Undvika vita flagor eller mjölkvitt vatten:

1

Se till att alkaliniteten har justerats till 80–120 mg/l, så pH-värdet är stabilt (se handledning 3).

2

Kontrollera pH-värdet regelbundet och gärna 2-3 gånger i veckan och justera till 7,0–7,4. Mät pH-värdet med digitala SmartTest eller tablettestare – aldrig med stickor!

3

Tillsätt SpaCare No Scale för att binda kalken på bästa sätt i vattnet.

logo

Tips: Kom ihåg, att när man tillsätter skötselmedel...

Kom ihåg, att när man tillsätter skötselmedel till spabadet, ska cirkulationspumpen (massagepumpen) vara igång, men luftinblåsningen ska vara stängd.

Relaterade artiklar

Alla
Handledning 4: Mitt vatten är grått eller grumligt

Det finns normalt tre orsaker till att vattnet i spabadet blir grått eller grumligt: 1. Otillräcklig filtrering 2. För högt pH-värde eller alkalin...

Handledning 10: Underhållsrutiner för ditt spabad, så ofta bör du byta vatt...

Oavsett vilket desinfektionssystem du använder ska du minst 1 gång i veckan: - Underhålla med 25 ml SpaCare No Scale per 1 000–1 500 liter vatten....

Handledning 9: Fritidshusrutiner – spabad utan tillsyn i 2–3 veckor

När du kommer till spabadet efter 2–3 veckor: Genomför ovanstående procedur 1. + 2. + 4. Se till att termohöljet är borttaget, och att massagepu...

Vårdserie
WS_plejeserie
Vårdserie
Här kan du läsa om vår nya vårdserie!

Scandinavian SpaCare lyxprodukter ger dig de allra bästa produkterna för både kropp och hår med gott samvete och tar bort klor & brom lukten.

Läs mer
Luk catch